deepWORK® inštruktor

Krátky opis workshopu
Tento pokročilý workshop kompletizuje “deepWORK® inštruktor” tréning. Rovnako ako sa vyučujú ďaľšie cvičenia a pohybové sekvencie, prehlbujú sa vedomosti o tomto atletickom, unikátnom a energickom tréningu!

Cieľová skupina workshopu
Tréner kurzu, ktorý sa zúčastnil workshopu “deepWORK® basic” & “deepWORK® Teaching by Elements”. Priama účasť nie je možná.

Vzdelávacie ciele workshopu
Tréner kurzu môže spájať a učiť kompletné portfólio deepWORK tréningov samostatne. Je vyučený v oblasti odborných znalostí o funkčnom tréningu, rovnako ako v oblasti bezpečného vedenia účastníkov hodín. Predmetom výučby sú nové a zložité pohybové vzory.

Teoretické témy workshopu

  • deepWORK® Xpress
  • Swing fáza 2 detailne

Praktické témy workshopu

  • Implementácia teoretických poznatkov
  • Pokročilé a komplexné cvičenia, cvičenia sekvencií vo swing fáze 2
  • Stavba a dizajn hodín v programe deepX (30 minút)

deepWORK basic


Čítajte viac

deepWORK Teaching by Elements


Čítajte viac