Novinky

DAY for TAMČA – 13. máj 2019

Zacvičte si bodyART, deepWORK, BAX s TOP lektormi Slovenska: Lea Grančič, Helena Ballová, Zuzka Biel, Oľga Bartalská, Milan Adamka a zároveň tým podporíte občianske združenie TAMČA.

bodyART – deepWORK – BAX  + TOP lektori Slovenska = SUPER športový deň plný pohybu, zábavy a úsmevov.

…aj sa porozprávame o témach, ktoré Vás zaujímajú

…aj vás prekvapíme 🙂

Výťažok z akcie bude venovaný Občianskemu združeniu TAMČA, ktoré podporuje a finančne pomáha 3 ročnému dievčatku – Tamarke pri hradení liečebných a rehabilitačných nákladov, ktorá trpí ochorením arthrogryposis multiplex congenita.

Tešíme sa na Vás!