Novinky

deepWORK Teaching by elements – 14. október 2019

Nadstavbové rozširujúce školenie pre všetkých lektorov deepWORK BASIC, ktorí sa chcú stať lepšími lektormi a získať nové vedomosti a zručnosti.

Termín: 26.-27.október 2019

Vzdelávacie ciele workshopu:

 • profesionálne inštrukcie ohľadne  vedenia klientov na hodine
 • nové impulzy a prehĺbenie už existujúcich vedomostí
 • nadstavbové informácie ohľadne bezpečnosti na hodinách
 • prehĺbenie súčastných znalostí
 • nové kombinácie cvičení
 • docielenie jednoduchšieho, pestrejšieho a zaujímavejšieho  vedenia lekcií deepWORK

Teoretické témy workshopu:

 • prehĺbenie, naučenie sa a aplikácia nových metód učenia – učiteľské schopnosti
 • technika
 • cieľové skupiny a im zodpovedajúca úprava hodín
 • prehĺbenie konštrukčných metód
 • význam Jing&Jang v deepWORK tréningu

Školenia sa môže zúčastniť len absolvent školenia deepWORK BASIC.