Holistický funkčný tréning

Funkčný tréning má vždy logický a zrozumiteľný základ. Vybrané cvičenia sa musia bezpodmienečne dostať do podvedomia účastníka. Cvičenia funkčného tréningu nemajú byť zamieňané s nešpecifickými trikmi.

V športe sa funkčný tréning všeobecne nazýva atletický tréning. V športe a každodennom živote sú základné pohyby silne podobné, takže atletický tréning v prispôsobenej forme je dokonale vhodný pre dosiahnutie vysokej úrovne zdravia a kondície hobby športovcov.

Dôležitou súčasťou atletického tréningu sú cvičenia s obojručnými činkami a “skutočné” vzpieranie, rovnako ako športové špecifické cvičenia vlastným s telom. Programy funkčných skupinových cvičení sa samozrejme nesmú sústrediť na interindividuálne požiadavky každého účastníka, ale sú tvorené na základe priemerných požiadaviek skupiny účastníkov.

Analogicky, zložky atletického tréningu v závodnom športe, pokiaľ ide o obsah, vysoko kvalitné programy s činkami, najmä IRON SYSTEM, rovnako ako niektoré bežné a športové špecifické programy, ktoré pracujú iba s telesnou hmotnosťou účastníkov (tu je deepWORK ® obzvlášť pozoruhodný), sa klasifikujú ako “funkčné”.

Vyhlásenie o deepWORK


Čítajte viac

Najčastejšie otázky


Čítajte viac

Víkendové akcie a cestovanie


Čítajte viac