deepWORK basic

Krátky opis workshopu
deepWORK je atletický, jednoduchý, vyčerpávajúci, unikátny a úplne odlišný cvičebný program od doposiaľ známych programov – tréning piatich elementov, plný energie! Táto základňa workshopov ukazuje prvý pohľad do skupiny holistických skupinových tréningov.

Cieľová skupina workshopov
Inštruktori kurzov s  pedagogickými skúsenosťami a skúsenosťami ohľadne bezpečnej manipulácie s klientami.

Vzdelávacie ciele workshopu
Tréner kurzu je schopný zostaviť a viesť prvú hodinu deepWORK samostatne, získava záklané vedomosti o funkčnom tréningu. Na základe konceptu sa účastník kurzu učí aplikovať vedomosti pohybových foriem Ďalekého východu, kombinácie  cvičení a pohybov, rovnako ako ich vyučovanie pre účastníkov hodín.
Rozširujúci modul “deepWORK advanced” dopĺňa program “deepWORK inštruktor”

Teoretické témy workshopu

  • Energetické fázy deepWORK tréningu
  • Základ Yin a Yang
  • Základy dýchania, vrátanie dýchacích techník

Praktické témy workshopu

  • Implementácia teoretického obsahu
  • Cvičenia silových fázý deepWORK tréningu
  • Prvý návrh deepWORK hodiny

deepWORK Teaching by Elements


Čítajte viac