7 energetických fáz

Tréning pozostáva zo 7 energetických fáz:

1. energetická fáza – symbolizovaná elementom zem

 • príchod
 • mobilizácia
 • dýchanie a senzibilizácia

2. energetická fáza – symbolizovaná elementom drevo

 • expanzia energie
 • zahriatie  celého svalstva

3. energetická fáza – symbolizovaná zmenou z dreva na element oheň

 • expanzia do cirkulujúcej energie
 • srdcovo-cievna aktivácia

4. energetická fáza – symbolizovaná elementom oheň

 • cirkulácia energie
 • SWING fáza 1:
  • tréning medzi srdcovocievnymi koordinačnými cvičeniami a statickými výdržami, alebo statickými dynamickými sekvenciami
  • CrossWorx tréning je založený na princípe Yin&Yang (polarizácia)

5. energetická fáza – symbolizobvaná elementom oheň a kov

 • cirkulačná energia, energia sa znižuje
 • SWING fáza 2:
  • funkčné silové cvičenia, koordinačné cvičenia stimulujúce srdcovú cirkuláciu, tréning sily skokov, rýchlosti v sile
  • koncentrácia

6. energetická fáza – symbolizovaná elementom oheň

 • cirkulácia energie
 • čistý vytrvalostný tréning s koordinačnými cvičeniami (opakovanie cvičení zo swing fázy 1)

6.- 7. energetická fáza – symbolizovaná elementom kov

 • znižujúca energia
 • zníženie pulzovej frekvencie

7. energetická fáza – symbolizovaná elementom voda

 • vyrovnávanie, spacia energia
 • koncentrácia na dýchanie
 • senzibilizácia

Špecifické intrevaly


Čítajte viac

Periodizácia


Čítajte viac

Najčastejšie otázky


Čítajte viac

Týždne akcií a cestovanie


Čítajte viac