Periodizácia

deepWORK a IRON SYSTEM  alebo silový tréning

IRON SYSTEM sa z pomedzi iných odlišuje v oblasti tréningových programov prostredníctvom unikátnej športovej vedy, ktorá je periodicky finacovaná. Na základe tohto rozdielu, inter-konštruktívne a doplnkové tréningové metódy sú používané v definovaných časových intrevaloch, ktoré narúšajú príslušné výsledné homeostázy tela a donútia ich prispôsobiť sa – čo značí tréningový efekt. Myslíme si, že svalový vytrvalostný tréning versus hepertrofický tréning alebo energické pohyby versus pomalé pohyby, rozdielne expozície špecifických hmotností, atď majú za dôsledok skutočnosť, že deepWORK dokonale zapadá do periodizácie IRON SYSTEM. Rovnako ako v rôznych programoch IRON SYSTEM, počas cvičenia deepWORK® trénujeme rovnako silu ako aj kardiovaskulárny systém. Forma zaťaženia svalov a kardiovaskulárneho systému sa líšia, čím je zámerne zaistené narušenie homeostázy. To znamená, že: deepWORK® je tréning stimulov, ktorý podporuje IRON SYSTEM posilniť telo do ďalších, nových zmien/ tréningových efektov.

Vyškolení deepWORK® inštruktori majú všetky sprievodné informácie.

7 energetických fáz


Čítajte viac

Špecifické intrevaly


Čítajte viac

Najčastejšie otázky


Čítajte viac

Týždne akcií a cestovanie


Čítajte viac